Dòng xe:
Chọn nơi:

Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí.

Giá (VNĐ) :
Phí trước bạ :
Phí đăng ký :
Bảo hiểm Vật Chất : (1.5%)
Phí đường bộ : 1.560.000
Đăng Kiểm : 90.000
Dịch Vụ Đăng Ký : 5.000.000
Bảo Hiểm Bắt Buộc : 534.000
Tổng dự toán :
Đóng Menu
0961 377 092
0961377092
Thiết Kế Bởi Vĩnh XD